Prawo karne

Adwokat sprawy karne

Prawo karne to ogół przepisów definiujących czyny zabronione pod groźbą odpowiedzialności karej i opisujących konkretne konsekwencje, jakie mogą grozić za ich popełnienie. Tak rozumiane prawo karne odnosi się do spraw przeciwko życiu, zdrowiu oraz mieniu jednostki, tym samym dotycząc najbardziej złożonych powstępowań. 

W polskim ustawodawstwie wskazuje się na trzy źródła prawa karnego. To ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku:

 • Kodeks karny,
 • Kodeks postępowania karnego,
 • Kodeks karny wykonawczy.

Oddzielne przepisy dotyczą przestępstw i wykroczeń skarbowych. 

Adwokat: Zakres obsługiwanych spraw karnych 

Znaczenie obrońcy w procesie karnym jest nie do przecenienia. Odpowiednia strategia obrony, udział w czynnościach procesowych, a także bardzo dobra znajomość prawa karnego i bogate doświadczenie w tym zakresie przyczyniają się do pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy. 

Nasz Zespół posiada doświadczenie w obsłudze szerokiego zakresu spraw karnych, w tym przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów, wolności, wolności seksualnej i obyczajowej, obrotowi gospodarczemu. 

Jak pracujemy?

Adwokat obsługujący sprawy karne zapewnia profesjonalne i rzetelne wsparcie na każdym etapie toczącego się postępowania – od postępowania przygotowawczego, aż po proces sądowy i postępowanie wykonawcze. Naszym Klientom zapewniamy pomoc prawną:

 • na etapie prowadzonego postępowania przygotowawczego, 
 • na etapie postępowania sądowego – gwarantujemy obronę przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, Sądem Najwyższym, 
 • na etapie postępowania wykonawczego po uprawomocnieniu się orzeczenia – zależnie od indywidualnej sytuacji Klienta pomoc na tym etapie może obejmować sporządzanie wniosków o:
  • odroczenie wykonania kary,
  • udzielenie przerwy w karze, 
  • odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, 
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. 

W ramach świadczonych usług: 

 • udzielamy rzetelnych i wyczerpujących porad prawnych, 
 • reprezentujemy Klientów (zależnie od obsługiwanej sprawy działamy w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego), 
 • sporządzamy pisma procesowe. 

Sprawy karne to sprawy o szczególnej specyfice. Mając tego świadomość, jak również mając świadomość tego, jak ważne jest niezwłoczne podjęcie działań Zespół Kancelarii jest gotowy do udzielenia natychmiastowej pomocy, w tym także w sprawach nagłych. 

 

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.