PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Oferujemy nasze usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Mianowice, oferujemy naszym Klientom doradztwo prawne jak również reprezentacje w sprawach przed sądem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także pracodawcą oraz organizacjami zakładowymi.

Pomagamy w korzystnym rozstrzygnięciu wszelkich sporów wynikłych ze stosunku pracy i dbamy o ochronę praw stron tego stosunku. W szczególności w ramach prawa pracy reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców między innymi w zakresie:

  • reprezentowania w postępowaniach sądowych dotyczących: ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
  • reprezentowania w postępowaniach sądowych dotyczących: wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń (premii, ekwiwalentu za urlop oraz godziny nadliczbowe, odpraw), naruszenia zakazu konkurencji, niewydania lub wydania o nieprawidłowej treści świadectwa pracy
  • reprezentowania w sprawach dotyczących mobbingu oraz dyskryminacji
  • doradztwa oraz reprezentowania w sporach związanych ze zwolnieniami grupowymi, jak również roszczeniami pracowników w sytuacji niewypłacalności pracodawcy
  • sporządzania jak również opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia, umów o zakazie konkurencji i  pozostałej dokumentacji z zakresu prawa pracy
  • pomocy w doborze optymalnych form i warunków zatrudnienia
  • udzielania porad prawnych dotyczących praw i obowiązków pracodawcy i pracownika
  • pomocy w negocjacjach na linii przedsiębiorca – związki zawodowe, rada pracownicza

W zakresie ubezpieczeń społecznych nasza pomoc obejmuje między innymi:

  • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, a także reprezentowanie Klientów przed urzędami oraz sądami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • reprezentację w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu, a także o świadczenia, w tym rentę, emeryturę, zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński oraz innego rodzaju świadczenia związane z zabezpieczeniem społecznym 

 

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.