AKTUALNOŚCI

02.06.2020

W okresie ostatnich dwóch miesięcy tak zwanej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obserwujemy w Polsce zjawiska społeczne wcześniej nie spotykane. Reperkusje wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego wywołują dyskusję nad zagadnieniem ochrony prawnej podmiotów gospodarczych i przeciętnych obywateli. W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, w swobodnym poruszaniu się i w realizacji potrzeb życiowych wiele firm i osób zostało postawionych przed bardzo trudnymi wyborami związanymi z codziennym funkcjonowaniem.

 

Czytaj więcej
19.04.2020

Produkt „kredytu frankowego” w polskim obrocie prawnym jest doświadczeniem stosunkowo nowym. Pomimo sporego dorobku orzeczniczego w temacie uznawania „umów frankowych” za nieważne bądź uznawania ich poszczególnych klauzul za bezskuteczne, nie udało się wypracować jak dotąd jednolitej linii orzeczniczej.

Czytaj więcej
14.04.2020

Funkcjonowanie kancelarii prawnej podczas pandemii.

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 zachęcamy do telefonicznego kontaktu z adwokatem, radcą prawnym Kancelarii Jankowski & Radomska sp. p. Udzielamy telefonicznych i mailowych porad prawnych.

Czytaj więcej
01.04.2020

Z uwagi na sytuację obecnie panującą w Polsce oraz na całym świecie większość  przedsiębiorców zauważa znaczny spadek obrotów. Przedstawiciele przedsiębiorców oraz prawnicy proponują szereg różnych rozwiązań, które mogłyby uchronić przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami epidemii, jednakże obecnie w Polsce nie zostało przewidziane zawieszenie zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości z uwagi na nadzwyczajną sytuację, a zatem, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi upadłości.

Czytaj więcej
25.03.2020

Członkowstwo w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z koniecznością uiszczania różnego rodzaju opłat. Zobowiązanie do regulowania należności zazwyczaj nie budzi wątpliwości, jednakże kwestię sporną może stanowić sposób wyliczenia należnych spółdzielni środków, a w konsekwencji wysokość kosztów, które członkowie powinni ponosić.

Czytaj więcej
23.03.2020

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartą na współdziałaniu osób fizycznych związanych umową spółki cywilnej. Zgodnie z prawem za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wynika stąd, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a w jej imieniu wykonują ją jej wspólnicy jako zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorcy.

Czytaj więcej
15.01.2020

Nowa filia Kancelarii w Ostrołęce

 

W związku z rozwojem Kancelarii Jankowski & Radomska Spółka Partnerska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, informujemy o otwarciu nowej filii Kancelarii w Ostrołęce.

Czytaj więcej
10.01.2020

Podstawową i najbardziej powszechną odpowiedzialnością ponoszoną za popełnienie błędu medycznego jest odpowiedzialność cywilna. Elementarny w tym przypadku cel stanowi wyrównanie uszczerbku w dobrach prawnie chronionych poszkodowanego, czyli kompensacja. Pacjent, który poniósł szkodę majątkową z reguły może oczekiwać restytucji pieniężnej. Natomiast jeżeli skutkiem wadliwego leczenia są np. cierpienia psychiczne i fizyczne czy krzywda moralna, osoba, która ucierpiała, może ubiegać się o zadośćuczynienie.

Czytaj więcej
28.11.2019

Osoba, która chce ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela często mierzy się z sytuacją, w której od dnia zgłoszenia szkody do dnia spełnienia roszczenia mija wiele miesięcy. Przez ten czas ubezpieczonemu uniemożliwia się korzystanie z należnych mu środków pieniężnych. W celu złagodzenia skutków opóźnionej wypłaty świadczenia ustawodawca wprowadził w kodeksie cywilnym przepisy regulujące możliwość żądania od ubezpieczyciela odsetek za opóźnienie od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne, do dnia jego spełnienia.

Czytaj więcej
14.11.2019

Kodeks cywilny stanowi, że sposób naprawienia szkody zależy od decyzji poszkodowanego. Ten może wybierać między przywróceniem stanu poprzedniego lub zapłatą odpowiedniej, inaczej odszkodowani. Jednakże bardzo często w praktyce spotykamy się z problemem, że towarzystwo ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania zgodnie z kalkulacją naprawy ze względu na brak przedstawienia dokumentacji naprawy uszkodzonego pojazdu. Dotychczas orzecznictwo sądów wskazywało, że poszkodowany nie może domagać się odszkodowania w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu, których nigdy nie poniósł.

Czytaj więcej
13.11.2019

Co oznacza dziedziczenie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Każdy z nas może spotkać się z sytuacją, w której dowiaduje się o śmierci bliskich nam osób i długach jakie pozostawił po sobie zmarły. Jeśli mamy pewność, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnych długów, nie musimy się martwić koniecznością podjęcia dalszych czynności związanych ze spadkiem. Problem pojawia się wtedy, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że zmarły pozostawił po sobie długi. Co robić w takiej sytuacji? Co się dzieje z długami?

Czytaj więcej
05.07.2019

Zaciągnięcie kredytu, poza koniecznością spłaty kwoty kredytu, wiąże się z szeregiem innych kosztów. Tzw. „opłaty pozaodsetkowe”, na które składają się różnego rodzaju prowizje, opłaty wstępne oraz składki ubezpieczeń są często bardzo wysokie. Nie wszyscy konsumenci jednak wiedzą, że te koszty podlegają zwrotowi po wcześniejszej spłacie zobowiązania.

Czytaj więcej
LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.