AKTUALNOŚCI

24.06.2020

W związku z uchwaleniem, a następnie wejściem w życie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych terminy procesowe i sądowe (również sądowoadministracyjne), egzekucyjne, karne i karne skarbowe uległy zawieszeniu.

Czytaj więcej
15.06.2020

Zwracając się do sądu o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy kredytu) naszą intencją jest usunięcie niepewności prawnej. O tym czy konkretna umowa lub jej zapisy są ważne lub bezskuteczne decydują przepisy prawa materialnego. Nieważność lub bezskuteczność zapisów umowy nie wynika z wyroku sądu, ponieważ sąd nie tworzy prawa, a deklaruje prawną ocenę konkretnego stosunku prawnego.

Czytaj więcej
02.06.2020

Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy? Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku oraz gdzie taki wniosek złożyć? Czy Sąd może oddalić wniosek? Odpowiedź na te pytania nastręcza w praktyce wiele trudności dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalengo prawnika, który poprowadzi sprawę szybko i skutecznie.

 

Czytaj więcej
02.06.2020

W okresie ostatnich dwóch miesięcy tak zwanej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obserwujemy w Polsce zjawiska społeczne wcześniej nie spotykane. Reperkusje wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego wywołują dyskusję nad zagadnieniem ochrony prawnej podmiotów gospodarczych i przeciętnych obywateli. W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, w swobodnym poruszaniu się i w realizacji potrzeb życiowych wiele firm i osób zostało postawionych przed bardzo trudnymi wyborami związanymi z codziennym funkcjonowaniem.

 

Czytaj więcej
19.04.2020

Produkt „kredytu frankowego” w polskim obrocie prawnym jest doświadczeniem stosunkowo nowym. Pomimo sporego dorobku orzeczniczego w temacie uznawania „umów frankowych” za nieważne bądź uznawania ich poszczególnych klauzul za bezskuteczne, nie udało się wypracować jak dotąd jednolitej linii orzeczniczej.

Czytaj więcej
14.04.2020

Funkcjonowanie kancelarii prawnej podczas pandemii.

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 zachęcamy do telefonicznego kontaktu z adwokatem, radcą prawnym Kancelarii Jankowski & Radomska sp. p. Udzielamy telefonicznych i mailowych porad prawnych.

Czytaj więcej
01.04.2020

Z uwagi na sytuację obecnie panującą w Polsce oraz na całym świecie większość  przedsiębiorców zauważa znaczny spadek obrotów. Przedstawiciele przedsiębiorców oraz prawnicy proponują szereg różnych rozwiązań, które mogłyby uchronić przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami epidemii, jednakże obecnie w Polsce nie zostało przewidziane zawieszenie zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości z uwagi na nadzwyczajną sytuację, a zatem, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi upadłości.

Czytaj więcej
25.03.2020

Członkowstwo w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z koniecznością uiszczania różnego rodzaju opłat. Zobowiązanie do regulowania należności zazwyczaj nie budzi wątpliwości, jednakże kwestię sporną może stanowić sposób wyliczenia należnych spółdzielni środków, a w konsekwencji wysokość kosztów, które członkowie powinni ponosić.

Czytaj więcej
23.03.2020

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartą na współdziałaniu osób fizycznych związanych umową spółki cywilnej. Zgodnie z prawem za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wynika stąd, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a w jej imieniu wykonują ją jej wspólnicy jako zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorcy.

Czytaj więcej
15.01.2020

Nowa filia Kancelarii w Ostrołęce

 

W związku z rozwojem Kancelarii Jankowski & Radomska Spółka Partnerska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, informujemy o otwarciu nowej filii Kancelarii w Ostrołęce.

Czytaj więcej
10.01.2020

Podstawową i najbardziej powszechną odpowiedzialnością ponoszoną za popełnienie błędu medycznego jest odpowiedzialność cywilna. Elementarny w tym przypadku cel stanowi wyrównanie uszczerbku w dobrach prawnie chronionych poszkodowanego, czyli kompensacja. Pacjent, który poniósł szkodę majątkową z reguły może oczekiwać restytucji pieniężnej. Natomiast jeżeli skutkiem wadliwego leczenia są np. cierpienia psychiczne i fizyczne czy krzywda moralna, osoba, która ucierpiała, może ubiegać się o zadośćuczynienie.

Czytaj więcej
28.11.2019

Osoba, która chce ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela często mierzy się z sytuacją, w której od dnia zgłoszenia szkody do dnia spełnienia roszczenia mija wiele miesięcy. Przez ten czas ubezpieczonemu uniemożliwia się korzystanie z należnych mu środków pieniężnych. W celu złagodzenia skutków opóźnionej wypłaty świadczenia ustawodawca wprowadził w kodeksie cywilnym przepisy regulujące możliwość żądania od ubezpieczyciela odsetek za opóźnienie od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne, do dnia jego spełnienia.

Czytaj więcej
LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.