AKTUALNOŚCI

13.08.2020

W ostatnim czasie Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, o pracach nad projektem nowelizacji kodeksu cywilnego, na podstawie której zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek udostępnić poszkodowanemu pojazd zastępczy. Obecnie ubezpieczyciel zwraca koszty najmu pojazdu zastępczego, o ile poszkodowany wystąpi z takim żądaniem.  Jak wynika z doświadczenia prawników Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Jankowski & Radomska sp. p. wielu poszkodowanych w dalszym ciągu nie wie, że ma takie prawo.

Czytaj więcej
29.07.2020

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Samo ukończenie przez dziecko 18 lat, a tym samym osiągnięcie pełnoletności nie uprawnia rodziców do zaprzestania łożenia na utrzymanie dziecka.

Czytaj więcej
14.07.2020

W dniu 1 czerwca 2020 r. miała wejść w życie bardzo istotna, szczególnie z punktu widzenia przedsiębiorców, nowelizacja Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą ochroną przewidzianą dla konsumentów miały zostać objęte osoby fizyczne, zawierające z innymi przedsiębiorcami umowy związane bezpośrednio z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadające dla nich charakteru zawodowego.

Czytaj więcej
24.06.2020

W związku z uchwaleniem, a następnie wejściem w życie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych terminy procesowe i sądowe (również sądowoadministracyjne), egzekucyjne, karne i karne skarbowe uległy zawieszeniu.

Czytaj więcej
15.06.2020

Zwracając się do sądu o ustalenie istnienia bądź nieistnienia stosunku prawnego (umowy kredytu) naszą intencją jest usunięcie niepewności prawnej. O tym czy konkretna umowa lub jej zapisy są ważne lub bezskuteczne decydują przepisy prawa materialnego. Nieważność lub bezskuteczność zapisów umowy nie wynika z wyroku sądu, ponieważ sąd nie tworzy prawa, a deklaruje prawną ocenę konkretnego stosunku prawnego.

Czytaj więcej
02.06.2020

Jak sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy? Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku oraz gdzie taki wniosek złożyć? Czy Sąd może oddalić wniosek? Odpowiedź na te pytania nastręcza w praktyce wiele trudności dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalengo prawnika, który poprowadzi sprawę szybko i skutecznie.

 

Czytaj więcej
02.06.2020

W okresie ostatnich dwóch miesięcy tak zwanej pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obserwujemy w Polsce zjawiska społeczne wcześniej nie spotykane. Reperkusje wynikające z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego wywołują dyskusję nad zagadnieniem ochrony prawnej podmiotów gospodarczych i przeciętnych obywateli. W związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, w swobodnym poruszaniu się i w realizacji potrzeb życiowych wiele firm i osób zostało postawionych przed bardzo trudnymi wyborami związanymi z codziennym funkcjonowaniem.

 

Czytaj więcej
19.04.2020

Produkt „kredytu frankowego” w polskim obrocie prawnym jest doświadczeniem stosunkowo nowym. Pomimo sporego dorobku orzeczniczego w temacie uznawania „umów frankowych” za nieważne bądź uznawania ich poszczególnych klauzul za bezskuteczne, nie udało się wypracować jak dotąd jednolitej linii orzeczniczej.

Czytaj więcej
14.04.2020

Funkcjonowanie kancelarii prawnej podczas pandemii.

 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i zagrożeniem zarażenia wirusem COVID-19 zachęcamy do telefonicznego kontaktu z adwokatem, radcą prawnym Kancelarii Jankowski & Radomska sp. p. Udzielamy telefonicznych i mailowych porad prawnych.

Czytaj więcej
01.04.2020

Z uwagi na sytuację obecnie panującą w Polsce oraz na całym świecie większość  przedsiębiorców zauważa znaczny spadek obrotów. Przedstawiciele przedsiębiorców oraz prawnicy proponują szereg różnych rozwiązań, które mogłyby uchronić przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami epidemii, jednakże obecnie w Polsce nie zostało przewidziane zawieszenie zgłaszania wniosków o ogłoszenie upadłości z uwagi na nadzwyczajną sytuację, a zatem, warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi upadłości.

Czytaj więcej
25.03.2020

Członkowstwo w spółdzielni mieszkaniowej wiąże się z koniecznością uiszczania różnego rodzaju opłat. Zobowiązanie do regulowania należności zazwyczaj nie budzi wątpliwości, jednakże kwestię sporną może stanowić sposób wyliczenia należnych spółdzielni środków, a w konsekwencji wysokość kosztów, które członkowie powinni ponosić.

Czytaj więcej
23.03.2020

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartą na współdziałaniu osób fizycznych związanych umową spółki cywilnej. Zgodnie z prawem za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wynika stąd, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a w jej imieniu wykonują ją jej wspólnicy jako zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorcy.

Czytaj więcej
LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.