AKTUALNOŚCI

23.03.2020

Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartą na współdziałaniu osób fizycznych związanych umową spółki cywilnej. Zgodnie z prawem za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Wynika stąd, że spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, a w jej imieniu wykonują ją jej wspólnicy jako zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorcy.

Czytaj więcej
15.01.2020

Nowa filia Kancelarii w Ostrołęce

 

W związku z rozwojem Kancelarii Jankowski & Radomska Spółka Partnerska Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, informujemy o otwarciu nowej filii Kancelarii w Ostrołęce.

Czytaj więcej
10.01.2020

Podstawową i najbardziej powszechną odpowiedzialnością ponoszoną za popełnienie błędu medycznego jest odpowiedzialność cywilna. Elementarny w tym przypadku cel stanowi wyrównanie uszczerbku w dobrach prawnie chronionych poszkodowanego, czyli kompensacja. Pacjent, który poniósł szkodę majątkową z reguły może oczekiwać restytucji pieniężnej. Natomiast jeżeli skutkiem wadliwego leczenia są np. cierpienia psychiczne i fizyczne czy krzywda moralna, osoba, która ucierpiała, może ubiegać się o zadośćuczynienie.

Czytaj więcej
28.11.2019

Osoba, która chce ubiegać się o wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela często mierzy się z sytuacją, w której od dnia zgłoszenia szkody do dnia spełnienia roszczenia mija wiele miesięcy. Przez ten czas ubezpieczonemu uniemożliwia się korzystanie z należnych mu środków pieniężnych. W celu złagodzenia skutków opóźnionej wypłaty świadczenia ustawodawca wprowadził w kodeksie cywilnym przepisy regulujące możliwość żądania od ubezpieczyciela odsetek za opóźnienie od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne, do dnia jego spełnienia.

Czytaj więcej
14.11.2019

Kodeks cywilny stanowi, że sposób naprawienia szkody zależy od decyzji poszkodowanego. Ten może wybierać między przywróceniem stanu poprzedniego lub zapłatą odpowiedniej, inaczej odszkodowani. Jednakże bardzo często w praktyce spotykamy się z problemem, że towarzystwo ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania zgodnie z kalkulacją naprawy ze względu na brak przedstawienia dokumentacji naprawy uszkodzonego pojazdu. Dotychczas orzecznictwo sądów wskazywało, że poszkodowany nie może domagać się odszkodowania w wysokości odpowiadającej kosztom naprawy pojazdu, których nigdy nie poniósł.

Czytaj więcej
13.11.2019

Co oznacza dziedziczenie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Każdy z nas może spotkać się z sytuacją, w której dowiaduje się o śmierci bliskich nam osób i długach jakie pozostawił po sobie zmarły. Jeśli mamy pewność, że zmarły nie pozostawił po sobie żadnych długów, nie musimy się martwić koniecznością podjęcia dalszych czynności związanych ze spadkiem. Problem pojawia się wtedy, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że zmarły pozostawił po sobie długi. Co robić w takiej sytuacji? Co się dzieje z długami?

Czytaj więcej
05.07.2019

Zaciągnięcie kredytu, poza koniecznością spłaty kwoty kredytu, wiąże się z szeregiem innych kosztów. Tzw. „opłaty pozaodsetkowe”, na które składają się różnego rodzaju prowizje, opłaty wstępne oraz składki ubezpieczeń są często bardzo wysokie. Nie wszyscy konsumenci jednak wiedzą, że te koszty podlegają zwrotowi po wcześniejszej spłacie zobowiązania.

Czytaj więcej
14.06.2019

W zawieranych umowach kredytów hipotecznych waloryzowanych według kursów CHF z oprocentowaniem zmiennym banki bardzo często stosują rozmaite klauzule uprawniające do jednostronnego ustalania wysokości zobowiązania kredytowego, wysokości spłat poszczególnych rat jak i zmiany oprocentowania.

Czytaj więcej
26.03.2019

Zgodnie z zakazem anatocyzmu od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy

Czytaj więcej
31.01.2019

Proces inwestycyjny w zakresie budowy składa się z wielu etapów, spośród których liczne problemy natury prawnej rodzi procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. związana z nią konieczność uzyskania pewności czy planowany obiekt będzie spełniał wszelkie warunki wymagane przez prawo.

Czytaj więcej
09.01.2019

Egzekucja komornicza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często okazuje się bezskuteczna. Co zrobić kiedy komornik umorzy postępowanie egzekucyjne z powodu  bezskutecznej egzekucji komorniczej?

Czytaj więcej
09.01.2019

Jak obrazują realia bardzo często konsumenci nie zdają sobie sprawy z różnic dzielących rękojmię i gwarancję, jaką objęte mogą być rzeczy nabywane przez nich w dniu codziennym w drodze sprzedaży konsumenckiej.

Czytaj więcej
LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.