Aktualności

Powództwo o odszkodowanie z OC posiadaczy pojazdu mechanicznego tylko przed sąd właściwy dla poszkodowanego

Aktualności

Mianowicie, nowela wprowadza nowy przepis art 34a. Zgodnie z ust. 1 tegoż przepisu wprowadzono rozwiązanie polegające na tym, iż powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wytoczyć będzie można wyłącznie przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego zdarzeniem powodującym szkodę albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia. Co więcej, przepis art 34a ust. 2 ustawy stanowi, iż przelew wierzytelności nie wpływa na właściwość sądu.

Dotychczas w tego typu sprawach właściwość określana była przepisem art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym powództwa tego typu mogły być wtaczane według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed są właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Stosownie do uzasadnienia projektu ustawy rozwiązanie to ma na celu ograniczenie zjawiska koncentracji spraw sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Mianowicie, siedziby większości Ubezpieczycieli, jak również firm zajmujących się wynajmem pojazdów zastępczych (wchodzących na podstawie cesji wierzytelności w prawa poszkodowanego) znajdują się w Warszawie oraz innych dużych miastach. Skutkiem tego było skumulowanie tego typu spraw w kilku sądach w Polsce, co powodowało z kolei przedłużanie postępowań. 

Niemniej jednak w naszej ocenie, rozwiązanie to jest jedynie doraźne. Nie spowoduje bowiem zmniejszenia ilość spraw, a to winno być przede wszystkim celem ustawodawcy. Ogrom bowiem spraw przeciwko Ubezpieczycielom z tytułu roszczeń o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym głównie tych związanych z wynajmem pojazdów zastępczych wynika przede wszystkim z podejścia Ubezpieczycieli, którzy najczęściej bezpodstawnie nie wypłacają bądź zaniżają odszkodowania. 

Należałoby wobec tego aby ustawodawca wprowadził zmiany systemowe związane przede wszystkim z uproszczeniem procedury dochodzenia odszkodowań z tego tytułu, a w szczególności z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego. Sama reorganizacja właściwości sądów nie jest bowiem dobrym rozwiązaniem, a przynajmniej nie rozwiązuje źródła tego problemu. 

Ustawa wejdzie w życie w styczniu 2016 r.

Zapytaj o więcej informacji naszego radce prawnego!

 

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.