Aktualności

EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE SPADKOWE

Aktualności

Śmierć osoby, która pozostawiła składniki swojego majątku w kilku różnych krajach, albo w innym kraju niż ten, w którym stale przebywała przed śmiercią, często powoduje liczne trudności dla spadkobierców. W celu uproszczenia procedury stwierdzenia nabycia spadku przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) numer 650/2012 z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego została wprowadzona nowa instytucja – europejskie poświadczenie spadkowe.  

Podstawową zaletą europejskiego poświadczenia spadkowego jest to, że jego skutki są jednakowe w całej Unii Europejskiej niezależnie od kraju, w którym zostało wydane, a zatem powinno być ono uznawane bez żadnych dodatkowych formalności.  Jest to podstawowa różnica pomiędzy ww. poświadczeniem a innym dokumentem wydanym przez właściwy organ krajowy prowadzący postępowanie spadkowe.

Europejskie poświadczenie spadkowe jest wydawane przez sąd lub inny właściwy organ, który ma uprawnienia do orzekania w sprawie spadkowej w kraju, w którym zmarły spadkodawca miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Jest to dokument potwierdzający prawa do spadku lub do poszczególnych przedmiotów spadkowych. Warunkiem do ubiegania się o jego wydanie jest konieczność wykorzystania tego dokumentu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej stosującym rozporządzenie. Warto jednak podkreślić, że odpis Europejskiego Poświadczenia Spadkowego rodzi skutki prawne co do majątku spadkodawcy położonego we wszystkich państwach członkowskich stosujących rozporządzenie, także w państwie wydania.

Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego przysługuje spadkobiercy, zapisobiercy windykacyjnemu oraz wykonawcy testamentu.  Uprawnienie to nie przysługuje jednak na przykład wierzycielowi, który może jedynie otrzymać odpis wydanego już dokumentu, jeśli wykaże interes prawny.

W przypadku dążenia do uzyskania europejskiego poświadczenia spadkowego, jak i działań podejmowanych po jego uzyskaniu, takich jak wpis prawa własności nieruchomości do księgi wieczystej, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty adwokata, radcy prawnego. Zapraszamy do kontaktu mailowego z prawnikami kancelarii w Warszawie Jankowski & Radomska sp.p. pod adresem biuro@jrkancelaria.pl oraz telefonicznego pod numerem: +48 796 960 027.

 

 

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.