Alimenty

Kancelaria świadczy pomoc w uzyskiwaniu alimentów na rzecz małoletnich, rodzeństwa, małżonków a także rodziców. Obsługa prawna kancelarii obejmuje konsultacje prawne, sporządzanie wszelkich niezbędnych pism procesowych (w tym wniosków o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, co umożliwia uzyskanie środków na czas toczącego się procesu), udział w negocjacjach pomiędzy stronami, reprezentację przed sądem oraz pomoc prawną w egzekwowaniu zasądzonych alimentów.

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie rodzinnym, obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania na rzecz osoby uprawnionej. Do uiszczania alimentów zobowiązani są krewni w linii prostej (tj. osoby pochodzące jedna od drugiej np. dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo. Dostarczanie środków utrzymania polega na zaspokajaniu podstawowych i bieżących potrzeb uprawnionego w postaci wyżywienia, opłat mieszkaniowych, zakupu odzieży i obuwia, środków czystości, leków i suplementów itp. Dostarczanie środków wychowania sprowadza się natomiast do dbania o rozwój intelektualny i fizyczny uprawnionego, umożliwienia zdobycia wykształcenia itp.

 

Wysokość alimentów uzależniona jest każdorazowo od:

- usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz

- zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Zakres usprawiedliwionych potrzeb nie został przez ustawodawcę precyzyjnie określony. Są one bowiem uzależnione od cech indywidualnych konkretnej jednostki oraz jej sytuacji społeczno-gospodarczej. Na gruncie każdej sprawy mogą się różnić. Określenie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego oznacza natomiast nie tyle zarobki lub dochody rzeczywiście uzyskiwane przez zobowiązanego, lecz także te, które zobowiązany uzyskiwałby, przy uwzględnieniu należytej staranności, sił fizycznych i intelektualnych.

 

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka

Zobowiązanymi do świadczeń alimentacyjnych są rodzice, których dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Najsilniejszym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka. W świetle orzecznictwa dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie.

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka ustalane są obligatoryjnie w każdym wyroku rozwodowym, przybierają postać świadczenia bezwzględnego tj. nie ma możliwości odstąpienia od ich określania w drodze porozumienia pomiędzy stronami. Istnieje także możliwość wytoczenia odrębnego powództwa o podwyższenie alimentów już zasądzonych.

Zasadniczą okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie obowiązku alimentacyjnego, jest to, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Rodzice mogą być zobowiązani świadczyć alimenty dziecku pełnoletniemu w szczególności, jeżeli kształci się, jest dotknięte niepełnosprawnością lub chorobą.

 

 

Obowiązek alimentacyjny względem byłego małżonka

Uprawnionym do żądania alimentów od byłego małżonka jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który doświadczył niedostatku. Należy przy tym zaznaczyć, iż rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części.

Przepisy kodeksu rodzinnego przewidują także możliwość zasądzenia alimentów na rzecz małżonka rozwiedzionego, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia chociażby ten nie znajdował się w niedostatku, od byłego małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Z roszczeniem o zasądzenie alimentów odpowiadających usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego można wystąpić już na etapie postępowania rozwodowego.

 

Obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków

Zgodnie z brzmieniem art. 132 kodeksu rodzinnego, obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Powyższe oznacza, że sąd będzie mógł zasądzić alimenty od dziadków na rzecz dziecka, jeżeli oboje rodzice nie są w stanie spełniać takiego obowiązku. Obowiązek dalszych krewnych określa się jako obowiązek tzw. „posiłkowy". Wskazać należy, iż wysokość alimentów także w tej sytuacji uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych dziadków. 

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.