Śmierć osoby bliskiej

W polskim porządku prawnym podstawą prawną renty przyznawanej osobom bliskim zmarłego jest art. 446 § 2 k.c., zgodnie z którym osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Rozważając możliwość dochodzenia renty po śmierci osoby bliskiej należy mieć na uwadze, że prawo do renty przysługuje nie tylko członkom rodziny zmarłego - żonie, dzieciom, ale także rodzeństwu, dziadkom lub rodzicom (renta alimentacyjna). Renta alimentacyjna jest przy tym świadczeniem niezależnym od renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego - jej przyznanie na rzecz członków rodziny zmarłego nie wyklucza przyznania renty alimentacyjnej, o czym przesądził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 czerwca 2008 r.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca zastrzega prawo do renty alimentacyjnej dla szerszego katalogu osób bliskich - nie tylko rodziny, jeśli zmarły dobrowolnie i stale dostarczał im środków utrzymania

Nasza Kancelaria zapewni Państwu kompleksową obsługę dochodzenia roszczeń tytułem renty i innych świadczeń związanych ze śmiercią osoby bliskiej.

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.