Roszczenia pracownika w związku z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę

a) rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Przysługującymi pracownikowi uprawnieniami na wypadek nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę jest żądanie przywrócenia do pracy bądź żądanie stosownego odszkodowania. W obu przypadkach pracownik kieruje swoje żądanie w drodze odwołania wnoszonego do sądu pracy.

Sąd pracy uznając wypowiedzenie umowy za niezgodne z prawem orzeka co do zasady zgodnie z wybranym przez pracownika żądaniem – bądź przywracając pracownika na zajmowane stanowisko, bądź zasądzając odpowiednie odszkodowanie.

Ustawa przewiduje jednak pewne ograniczenia w tym zakresie - sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że jest to niemożliwe lub niecelowe (przykładowo przy umowie na okres próbny czas, który pozostałby do jej wygaśnięcia jest nieznaczny).

 

b) rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Podobnie jak w przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem podstawowym uprawnieniem pracownika jest możliwość dochodzenia bezskuteczności rozwiązania z nim umowy poprzez wniesienie odwołania do sądu pracy.

Na wypadek uznania przez sad pracy wypowiedzenia umowy przez pracodawcę w trybie natychmiastowym za bezskuteczne pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy - nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Jeżeli natomiast pracodawca rozwiązał niesłusznie umowę o pracę z:

  1. pracownikiem, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury,  
  2. pracownicą w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego,
  3. pracownikiem–ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego,
  4. innym pracownikiem, w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego,

a  później przywrócił go do pracy pracownikowi przysługuje roszczenie wypłaty wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy.

Pracownik jest chroniony także na wypadek wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w trakcie trwania okresu wypowiedzenia (gdy wcześniej rozwiązano z nim umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia). W takim przypadku, sąd pracy uznając rozwiązanie z pracownikiem umowy za bezskuteczne zasądza na jego rzecz zgodne z żądaniem odszkodowanie odpowiadające okresowi, który pozostawałby mu do końca okresu wypowiedzenia.   

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.