Zasiedzenie

Adwokat zasiedzenie

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia praw własności nieruchomości lub rzeczy ruchomych przez osobę, która nimi faktycznie włada przez określony prawem czas, nie będąc ich właścicielem. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedmiotem zasiedzenia nieruchomości może być każda nieruchomość, zarówno budynkowa, jak i gruntowa i lokalowa. Nabycie przez zasiedzenie następuje w sytuacji, w której spełniono łącznie dwie przesłanki:

  • upływ czasu – odpowiednio 20 lub 30 lat dla zasiedzenia w dobrej i złej wierze, 
  • samoistne posiadanie rzeczy przez ten okres czasu. 

Tak rozumiane zasiedzenie jest wynikiem splotu różnych okoliczności, w ramach których można wskazać brak zainteresowania formalnego właściciela nieruchomością (także w przypadku, kiedy formalny właściciel nie jest znany) oraz władanie tą nieruchomością przez inną osobę w taki sposób, jakby była ona jej właścicielem. 

Adwokat: Rzetelna pomoc prawna w sprawach o zasiedzenie 

Dostarczamy usługi prawne na najwyższym poziomie. Kierując się tą zasadą współpracę z Klientem rozpoczynamy od udzielenia kompleksowej i rzetelnej porady prawnej, którą poprzedzany szczegółową analizą sprawy. 

Nasze kompetencje obejmują:

  • wieloaspektową analizę sprawy pod kątem przepisów prawa, aktualnego orzecznictwa oraz naszego doświadczenia w prowadzeniu spraw sadowych z zakresu prawa nieruchomości, 
  • udzielenie odpowiedzi na pytania i wątpliwości prawne Klientów zainteresowanych złożeniem wniosku o zasiedzenie, 
  • uczciwe szacowanie szans na korzystne z perspektywy Klienta orzecznictwo w sprawie. 

Co istotne, obsługujemy zarówno sprawy o zasiedzenie, jak i obronę przed zasiedzeniem. W sytuacji, w której szanse na korzystny obrót spraw są nikłe, uczciwie informujemy o tym Klientów, tym samym pozostawiając im swobodę decydowania o dalszych losach sprawy. 

Wniosek o zasiedzenie 

Nabycie własności przez zasiedzenie jest stwierdzane przez sąd na wniosek zainteresowanego. Stwierdzenie zasiedzenia odbywa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie jest inicjowane – jak już wcześniej wspomnieliśmy – na wiosek osoby, która ma interes prawny w stwierdzeniu zasiedzenia. 

Wniosek o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie musi spełniać określone wymogi formalne. Należy w nim zawrzeć: 

  • adres sądu, dane samego wnioskodawcy i uczestników postępowania, 
  • określenie przedmiotu zasiedzenia i jego wartości, 
  • uzasadnienie żądania wniosku, 
  • dowody potwierdzające żądanie. 

W miarę możliwości, warto dołączyć odpis księgi wieczystej lub wypis z ewidencji gruntów dla zasiadywanej nieruchomości oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. W prawidłowym wypełnieniu wniosku może pomóc wykwalifikowany adwokat. 

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.