Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Kodeks pracy przewiduje kilka sposobów ustania stosunku pracy - na mocy porozumienia stron, za jednostronnym jej wypowiedzeniem bądź rozwiązaniem bez zachowania okresu wypowiedzenia. Najbardziej powszechnie stosunek pracy wygasa z upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – nie dotyczy to jedynie umów zawartych na czas nieokreślony.

Na gruncie obowiązującego kodeksu pracy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem dotyczy najczęściej umów zawartych na okres próbny lub na czas nieokreślony. W pierwszym przypadku okres wypowiedzenia uzależniony jest od przewidzianego w umowię o pracę okresu próbnego, w drugim – od faktycznego okresu zatrudnienia u pracodawcy.

Okresem wypowiedzenia jest odstęp czasowy między złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy a faktycznym rozwiązaniem stosunku pracy.
W polskim porządku prawnym norma ustalająca opisywany okres ma charakter semidyspozytywny. Oznacza to, że ustalony przez pracownika i pracodawcę w umowie okres wypowiedzenia nie może być krótszy od regulowanego kodeksem pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny przedstawia się następująco:

  • jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni okres wypowiedzenia wynosi 3 dni;
  • jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie okres wypowiedzenia wynosi 1 tydzień;
  • dla okresu próbnego dłuższego od 3 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jak i określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia u pracodawcy i wynosi:

  • jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy okres ten wynosi 2 tygodnie;
  • jeśli pracownik jest zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy – 1 miesiąc;
  • w stosunku do pracowników zatrudnionych dłużej niż 3 lata – 3 miesiące.

 

Z okresem zatrudnienia utożsamiany jest łączny okres pracy u tego samego pracodawcy. Jeśli więc pracownik po przerwie lub po okresie zatrudnienia w innym zakładzie pracy wraca do poprzedniego pracodawcy na okres jego faktycznego zatrudnienia składają się zarówno przepracowane uprzednio lata jak i okres faktycznej pracy po powrocie.

Warto również zaakcentować, że w pewnych przypadkach wyliczając okres zatrudnienia mogą być brane pod uwagę także okresy zatrudnienia
u poprzedniego pracodawcy, np. jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym
w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Jeśli wypowiedzenie umowy następuje z przyczyn takich jak ogłoszenie upadlości lub likwidacja pracodawcy lub innych niedotyczących pracowników (takich jak likwidacja stanowiska pracy) okres wypowiedzenia można skrócić najwyżej do 1 miesiąca z obowiązkiem zapłaty odszkodowania za pozostałą część okresu wypowiedzenia (jest to równowartość miesięcznego wynagrodzenia za każdy miesiąc okresu wypowiedzenia).

LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.