AKTUALNOŚCI

05.10.2023

Kancelaria radców prawnych i adwokatów Jankowski & Radomska wiele uwagi poświęca prawu spadkowemu, którego nieodłączną część stanowi zachowek. Czym jest zachowek? Jak policzyć zachowek? Jaka jest wysokość zachowku? Jak uniknąć płacenia zachowku? – na te pytania odpowiemy w dalszych opracowaniach. Tu chcemy się skupić na ustalenia kręgu osób uprawnionych do zachowku.

Czytaj więcej
27.09.2023

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoba, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, jeśli nie ma możliwości zapewnienia jej niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej. Pomimo tego, że taki rodzaj pomocy często jest jedynym rozwiązaniem dla starszych czy ciężko chorób osób, konieczność ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej może stanowić duże obciążenie dla członków rodziny takiej osoby.

Czytaj więcej
10.09.2023

Jak wynika z danych podawanych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2022 r. ogłoszono upadłość konsumencką w stosunku do 15 622 dłużników, z czego najmłodszy z nich miał 19 lat, zaś najstarszy 99 lat. Najwięcej upadłości ogłoszono w województwie śląskim - 18,21% i mazowieckim - 11,64%. Powyższe dane świadczą o świadomości społeczeństwa o dostępnych rozwiązaniach prawnych dających możliwość uzdrowienia sytuacji finansowej dłużnika.Upadłość konsumencka jest bowiem postępowaniem oddłużeniowym, a jej przeprowadzenie umożliwia rozpoczęcie nowego życia bez długów oraz bez strachu przed kolejnym postępowaniem egzekucyjnym, telefonem od wierzyciela, zajęciem rachunku bankowego przez komornika czy zajęciem pobieranego wynagrodzenia.

Czytaj więcej
26.06.2023

Jak pokazują dane statystyczne GUS z 2021 r., niespełna 70 tyś. osób zdecydowało się na zakup lokalu mieszkalnego od dewelopera z rynku pierwotnego. W 2022 r. wojna na Ukrainie i inflacja wpłynęły niekorzystnie na ceny materiałów budowlanych oraz problem z ich dostępnością. Nierzadko problemem deweloperów jest również brak wykwalifikowanej siły roboczej. Powyższe przekłada się na opóźnienie w odbiorze lokali i w przeniesieniu prawa własności do lokali na strony umów deweloperskich. Wprowadzenie kar umownych do zawieranych umów deweloperskich stało się nieodzowną i powszechną praktyką wynikającą z przepisów prawa.

Czytaj więcej
22.11.2022

Dobre imię stanowi jedno z najbardziej podstawowych dóbr osobistych, które zazwyczaj wymieniane jest obok prawa do wolności czy życia prywatnego. W dzisiejszych czasach coraz częściej dochodzi do jego naruszeń ze względu na poczucie bezkarności osób, które – między innymi w Internecie – czują potrzebę wyrażenia swojej opinii.

Czytaj więcej
12.09.2022

Zakup nieruchomości, zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem dla kupującego. Nawet jeśli nabywca nieruchomości dokona dokładnego sprawdzenia dokumentów oraz stanu samej nieruchomości, po pewnym czasie mogą wyjść na jaw wady, które nie były widoczne w trakcie zawierania transakcji, a które negatywnie wpływają na wartość rzeczy lub uniemożliwiają korzystanie z niej.

Czytaj więcej
08.07.2022

Znowelizowane brzmienie przepisu art. 121 pkt 6 k.c. w związku z uprzednio obowiązującym art. 118 k.c.  pozostawia wiele pytań, na które przynajmniej obecnie odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z pewnością pomocne okaże się w rozstrzygnięciu omawianej problematyki orzecznictwo sądów powszechnych.  Zachęcamy Państwa do skorzystania z usług naszej Kancelarii – odpowiemy na Państwa pytania, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Czytaj więcej
14.04.2022

Kancelaria Jankowski & Radomska sp. p. specjalizuje się w prowadzeniu spraw Frankowiczów. W powierzonych nam sprawach dokładamy należytej staranności i dokładności. Dlatego z przyjemnością, informujemy, iż w dniu 30 marca 2022 r. zapadł kolejny korzystny wyrok w naszym postępowaniu prowadzonym z tytułu zawarcia umowy kredytu frankowego. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie prowadzonej przez naszą Kancelarię zapadł korzystny wyrok w przedmiocie unieważnienia kredytu frankowego.

Czytaj więcej
15.02.2022

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Jankowski & Radomska sp. p. w Warszawie oferuje szeroki zakres pomocy prawnej kredytobiorcom kredytów frankowych. Obsługa adwokatów, radców prawnych Kancelarii obejmuje bezpłatną analizę sprawy frankowej. Oferujemy kredytobiorcom atrakcyjne warunki współpracy i optymalne rozwiązania prawne. Przygotowujemy niezbędne dokumenty do sądu, sporządzamy pozwy oraz wszelkie pisma jakie przyspieszą zakończenie sprawy w sądzie i  zmobilizują bank do wypłaty należnych roszczeń frankowiczom.

Czytaj więcej
18.11.2021

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w Polsce jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Czytaj więcej
02.09.2021

Na gruncie prawa europejskiego kwestie związane z jurysdykcją sądów w sprawach spadkowych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia zasadą jest, że sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci, są właściwe do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku. Często określenie miejsca zwykłego pobytu okazuje się jednak problematyczne w przypadku osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania pozostawiając składniki majątku w różnych krajach.

Czytaj więcej
17.08.2021

Rodzaj wnioskowanego zabezpieczenia w sprawach frankowych ograniczony jest charakterem powództwa. Najczęściej klienci frankowi zwracają się o pomoc do profesjonalnych pełnomocników na etapie, gdy ich kredyt został w znacznym stopniu spłacony, ale i mają w perspektywie zobowiązanie do dalszej spłaty. W takim przypadku rozwiązaniem, które w sposób definitywny pozwala zakończyć spór, jest sformułowanie w pozwie zarówno żądania zapłaty świadczeń już spełnionych (w odniesieniu do świadczeń przeszłych) jak i żądania ustalenia nieistnienia stosunku obligacyjnego wynikającego z umowy kredytu (w odniesieniu do świadczeń przyszłych).

Czytaj więcej
LOKALIZACJA
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.